Loại Mua vào Bán ra
CAD 17985.63 18384.25
CHF 23236.19 23703.35
EUR 27600.29 27935.62
GBP 30930.65 31426.55
JPY 202.2 206.07
THB 696.34 725.4
USD 22675 22745